มิถุนายน 12, 2021
7 เทคนิค เลือกทำเลที่ตั้งสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์

7 เทคนิค เลือกทำเลที่ตั้งสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์

การวางแผนการเลือกทำเลที่ตั้งในการทำธุรกิจ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากการวางแผนเลือกทำเลที่ตั้ง ถือเป็นตัวแปรสำคัญที่จะชี้ว่าธุรกิจที่เลือกลงทุนนั้นจะไปรอดหรือไม่ แม้กระทั่งธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ซื้อธุรกิจมาจากเจ้าของแฟรนไชส์ ก็ต้องวางแผนเลือกทำเลที่ตั้งในการสินค้าของคุณเช่นกัน ซึ่งถ้าหากเลือกทำเลที่ตั้งในการทำธุรกิจดี การลงทุนนั้นก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จ แต่ในทางกลับกัน หากคุณเลือกทำเลที่ตั้งได้ไม่เหมาะสมกับธุรกิจ ธุรกิจของคุณก็อาจจำต้องล้มเลิกการทำธุรกิจไปเลย ซึ่งวันนี้เราจึงนำ 7 เทคนิค เลือกทำเลที่ตั้งสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ มาฝากทุกคน จะมีเทคนิคไหนบ้างตามไปดูพร้อมกันเลยค่ะ!!

7 เทคนิค เลือกทำเลที่ตั้งสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์

1. พิจารณาจากประเภทของธุรกิจแฟรนไชส์

การเลือกทำเลเพื่อทำธุรกิจแฟรนไชส์นั้น สิ่งแรกที่ผู้ประกอบการต้องรู้คือ ธุรกิจที่เลือกลงทุนนั้นเป็นธุรกิจประเภทอะไร เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายแบบไหน ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจแฟรนไชส์ อาหาร เครื่องดื่ม พื้นที่เหมาะสมควรจะเป็นแหล่งชุมชน หรือสถานที่ ที่มีผู้คนผ่านไปผ่านมาจำนวนมาก เพื่อเป็นการเข้าถึงสินค้าได้ง่าย ในส่วนของแฟรนไชส์ประเภทธุรกิจบริการ พื้นที่นั้น ๆ ควรจะมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น การเดินทาง ที่จอดรถมากพอ เป็นต้น

พิจารณาจากประเภทของธุรกิจแฟรนไชส์

2. สำรวจทำเลว่ามีสินค้าประเภทเดียวกันมากน้อยแค่ไหน

เมื่อทราบแล้วว่าธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นธุรกิจแบบไหน ขั้นตอนต่อมาคือการสำรวจธุรกิจประเภทเดียวกันในพื้นที่ทำเลนั้น ๆ ซึ่งในหนึ่งพื้นที่ควรมีสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกันไม่ควรเกิน 5 ร้าน หากมีมากกว่านั้นจะส่งผลให้ผู้ประกอบการรายใหม่ทำการแข่งขันกับร้านที่มีอยู่เดิมมากขึ้นไปอีก อีกทั้งการสร้างฐานลูกค้าจำเป็นต้องใช้ระยะเวลา ฉะนั้นควรเลือกพื้นที่ที่มีสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกันให้น้อยที่สุดก่อน และสร้างฐานลูกค้าด้วยความแตกต่างจนเป็นที่ยอมรับ และเริ่มขยายสาขา จึงจะทำให้ธุรกิจของคุณมีโอกาศประสบความสำเร็จ

สำรวจทำเลว่ามีสินค้าประเภทเดียวกันมากน้อยแค่ไหน

3. ประชากรต่อพื้นที่

คือการมองหาพื้นที่ ที่มีคนมากพอที่จะซื้อสินค้าของคุณ ถ้าสมมติว่าคนเดินผ่านหน้าร้านคุณ 100 คน มี 10 คนที่จะเข้ามาซื้อสินค้าของคุณ สถานที่แห่งนั้นควรจะเป็นที่ไหน ห้างสรรพสินค้า หน้าโรงเรียน ใกล้มหาวิทยาลัย ในโรงพยาบาล ใต้อาคารคอนโดมิเนียม ตลาดนัด ตลาดสด บนสถานีรถไฟฟ้า BTS ในสนามบินสุวรรณภูมิ ในขนส่งหมอชิต ริมทางเท้า หน้าโรงงาน ห้องแถวหน้าหมู่บ้าน หรือแม้แต่หน้าบ้านของคุณเอง ทำเลที่ตั้งจะเป็นตัวกำหนดประเภทของธุรกิจที่เหมาะสมให้กับคุณไปโดยปริยาย

ประชากรต่อพื้นที่

4. ควรคำนึงถึงต้นทุนของสถานที่ 

อีกหนึ่งส่วนที่ต้องให้ความสำคัญเลยคือ ต้นทุนของสถานที่แต่ละสถานที่ ซึ่งแหล่งชุมชน ศูนย์การค้า สถานศึกษา โรงพยาบาล พื้นที่เหล่านี้มักจะค่าเช่าสูง ผู้ประกอบการควรประเมินต้นทุนให้ดี คำนวณให้เหมาะสมกับสิ่งที่จะได้รับ ซึ่งอาจจะเริ่มจากทำเลระดับกลางค่าเช่าที่เหมาะสม ผู้ประกอบการจะได้ไม่แบกภาระค่าเช่ามากเกินไป ซึ่งจะทำให้กำไรจากการขายเหลือมากขึ้นกว่าการเลือกทำเลที่ค่าเช่าราคาแพง

ควรคำนึงถึงต้นทุนของสถานที่

5. กฎหมายและภาษี หรือกฎระเบียบของแต่ละพื้นที่

อีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ควรพิจารณาเลยคือ ในส่วนของ กฎหมายและภาษี หรือกฎระเบียบของแต่ละพื้นที่ เนื่องจากในบางพื้นที่ไม่สามารถประกอบกิจการบางประเภทได้ เช่น เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่สามารถจำหน่ายในพื้นที่ สถานศึกษา สถานที่ราชการ วัด เป็นต้น ผู้ประกอบการควรศึกษาข้อกฎหมายให้ดี  นอกจากนี้ ยังมีเรื่องภาษีป้ายประชาสัมพันธ์ของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ต้องเสียภาษีด้วย ซึ่งเรื่องนี้หลายคนมักมองข้ามไม่ได้ให้ความสำคัญ รู้ตัวอีกทีก็มีเจ้าหน้าที่จากกรมสรรพากรมาเรียกเก็บภาษีแบบทั้งต้น ทั้งดอก ถือเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการที่จะเริ่มทำธุรกิจแฟรนไชส์ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะ

6. การคมนาคมสะดวก

การคมนาคมสะดวก มักจะมีผลกับธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดใหญ่ที่เป็นประเภทธุรกิจ ค้าปลีก ค้าส่ง บริการ ที่เป็นรูปแบบร้าน หรือ สินค้า, บริการ ที่ต้องใช้ระยะเวลานาน ควรจะหาพื้นที่ ที่สามารถเดินทางได้สะดวกเหมาะแก่ผู้ประกอบการเองในการบริหารจัดการสินค้า และอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการด้วย ทั้งนี้พื้นที่ติดถนนใหญ่ใช่ว่าจะขายดีเสมอไปเพราะด้วยสภาพแวดล้อมพื้นที่จำกัด ไม่มีที่จอดรถ อาจทำให้ลูกค้าตัดสินใจไม่เลือกใช้บริการได้เช่นกัน ฉะนั้น การเลือกทำเลที่การเดินทางไปมาสะดวกถือเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งต่อลูกค้าและต่อผู้ประกอบการเอง ซึ่งผู้ประกอบการที่เริ่มต้นทำธุรกิจแฟรนไชส์ที่กำลังเลือกพื้นที่ทำเลที่ตั้งในการทำธุรกิจ ควรให้ความสำคัญค่ะ

การคมนาคมสะดวก

7. เลือกทำเลที่สภาพแวดล้อมมีความพร้อม

เลือกทำเลที่สภาพแวดล้อมมีความพร้อม อีกหนึ่งความสำคัญของการเลือกทำเลที่ตั้งในการทำธุรกิจ โดย พื้นที่นั้น ๆ ควรจะมีสภาพแวดล้อมที่ดี หรือไม่แย่เกินไป เช่น พื้นที่ไม่สกปรก ไม่มีน้ำขัง ไม่มีแมลงสาบ หรือแมลงวันชุกชุม รวมไปถึงพื้นที่ที่มี ฝุ่น ควัน อันเกิดจากการก่อสร้าง และโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณใกล้กัน พื้นที่ที่มีลักษณะดังกล่าวล้วนเป็นเหตุให้ลูกค้าหลีกเลี่ยงในการเข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการมากที่สุด

เลือกทำเลที่สภาพแวดล้อมมีความพร้อม

และทั้งหมดนี้คือเทคนิคการเลือกทำเลที่ตั้งในการทำธุรกิจเฟรนไชส์ ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ เรียกได้ว่าแต่ละเทคนิค ถือเป็นส่วนสำคัญในการเลือกทำเลในการทำธุรกิจเฟรนไชส์เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจของคุณสามารถดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่น มีคุณภาพ ตลอดจนสร้างยอดขายในการขายให้ดียิ่งขึ้น และสำหรับใครที่สนใจธุรกิจเฟรนไชส์ และกำลังมองหาทำเลที่ตั้งในการทำธุรกิจอยู่ หวังว่าเทคนิคข้างต้นจะทำให้คุณเลือกทำเลในการทำธุรกิจได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ

บทความที่น่าสนใจกับ แนะนำซีรีส์เกาหลีใหม่ เรื่อง “Search” ที่คุณไม่ควรพลาด! และ รวม 8 เมนูอาหารอีสานสุดฮิต ที่คุณไม่ควรพลาด!!